јсоц≥ац≥¤
"—п≥лка
приватних
загальноосв≥тн≥х
навчальних
заклад≥в ”крањни"
dftreq
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
Sorry, no java browser
Сайт создан в системе uCoz
                                            Ўановн≥ доброд≥њ!
    ћаЇмо честь пов≥домити, що 17 грудн¤ 2002 року за ≥н≥ц≥ативою ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥дбулис¤ орган≥зац≥йн≥ збори кер≥вник≥в загальноосв≥тн≥х приватних навчальних заклад≥в ”крањни (25ос≥б), що представл¤ли 6 рег≥он≥в ”крањни ≥ створена јсоц≥ац≥¤ "—п≥лка приватних загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в ”крањни"
 
                                      
ћетою створенн¤ —п≥лки Ї:
Ц      координац≥¤ ≥ захист д≥¤льност≥ приватних навчальних заклад≥в;
Ц      розвиток навчальних заклад≥в недержавноњ форми власност≥, п≥двищенн¤ њх авторитету ≥      
        престижу ¤к складовоњ частини нац≥ональноњ системи осв≥ти, в ц≥лому;
Ц     зм≥цненн¤ взаЇмод≥й у питанн¤х п≥двищенн¤ ¤кост≥ осв≥ти, обм≥ну досв≥дом, актив≥зац≥њ          
       ≥нновац≥йних процес≥в у сфер≥ середньоњ ≥ довуз≥вськоњ осв≥ти, розробки системи п≥двищенн¤  
       квал≥ф≥кац≥њ викладач≥в приватних навчальних заклад≥в.
       ќсновн≥ напр¤мки д≥¤льност≥ —п≥лки:
Ц    захист прав ≥ представництво ≥нтерес≥в учасник≥в у державних й ≥нших органах,
      м≥жнародних орган≥зац≥¤х;
Ц    спри¤нн¤ створенню нормативно-правовоњ бази д≥¤льност≥ приватних навчальних  заклад≥в;
Ц    спри¤нн¤ п≥двищенню квал≥ф≥кац≥њ ≥ профес≥йного р≥вн¤ кер≥вник≥в ≥ педагог≥чних прац≥вник≥в
      приватних навчальних заклад≥в - учасник≥в —п≥лки;
Ц    п≥двищенн¤ ¤кост≥ осв≥тн≥х послуг;
Ц    ≥нформац≥йне забезпеченн¤ д≥¤льност≥ приватних навчальних заклад≥в;
Ц    удосконалюванн¤ навчальних програм;
Ц    актив≥зац≥¤ науковоњ д≥¤льност≥;
Ц    спри¤нн¤ становленню модел≥ безперервноњ осв≥ти;
Ц   актив≥зац≥¤ взаЇмод≥њ з ≥ншими об'Їднанн¤ми заклад≥в недержавноњ
     форми власност≥.
 
    
—п≥лка Ї в≥дкритою орган≥зац≥Їю, њњ членами можуть стати будь-¤к≥
навчально-виховн≥ заклади недержавноњ форми власност≥, ¤к то (дит¤ч≥
садки, комплекси "—адок-школа", школи, г≥мназ≥њ, л≥цењ тощо),
представники ус≥х рег≥он≥в ”крањни.
META - ”краина. ”краинска¤ поискова¤ система
Сайт создан в системе uCoz