тут має бути   
реклама вашої  
        школи         
                           
   тут має бути   
реклама вашої  
        школи         
                           
   тут має бути   
реклама вашої  
        школи         
                           
ПЛАН
роботи Спілки загальноосвітніх  приватних навчальних закладів
на ІІ півріччя 2003 р.
Проект

ПЛАН

 роботи Спілки загальноосвітніх  приватних навчальних закладів

на ІІ півріччя 2003 р.

 

№ п.п.

Зміст роботи

 Термін

 Місце проведення і відповідальні

1.          

 Провести:

Засідання Правління Союзу

Загальні збори членів союзу

 

Робочі наради директорів шкіл у регіонах

 

Вересень

Червень

Грудень

Один раз у два місяці

 

Київ

Алушта

Дніпропетровськ

У регіонах

 

2.          

Підготувати і видати нариси про приватні школи України

     червень

Астахова В. І

Удовицька Т. А

3.          

Розпочати роботу по підготуванню другої книги нарисів про приватні школи України

 Протягом року

Кіперштейн БА.

4.          

 Розробити систему підвищення кваліфікації вчителів і керівників приватних шкіл.

        червень

 Удовицька Т. А.

 Третьяков О.В.

5.          

 Забезпечити початок роботи з підвищення кваліфікації керівників приватних шкіл

 З жовтня 2003 р.

Харків, Народна українська академія

6.          

 Організувати і провести:

 Методичні семінари:

§         Організація позакласної роботи в приватних школах відповідно до Концепції національного виховання і методичних рекомендацій МОН України

§         Організація документообігу в приватній школі

§         Особливості діяльності дошкільного приватного навчального закладу

Стажування при кафедрі початкового навчання для учителів для вивчення системи Д.Б.Ельконіна, В.В. Давидова

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Листопад

 

Грудень

 

 

Протягом року

Для регіонів України

 

Харків, Народна українська академія

 

 

 

Харків, Народна українська академія

Харків, Д/с   «Декарт»

 

 

Харків, Народна українська академія, СЄПШ, кафедра початкового навчання

7.          

 Налагодити інформаційне забезпечення шкіл інструктивними матеріалами, що надходять із МОН України, з Асоціації навчальних закладів недержавної форми власності, інформацією про проведення наукових, науково-практичних конференцій і семінарів

Протягом  року

Кіперштейн Б.А.

8.          

Організувати систематичний книгообмін між школами і вузами навчальною і науковою літературою

Протягом  року

 Народна українська академія, ЦНГИ

 

9.          

Підготувати і провести науково-практичну конференцію вчителів приватних шкіл.

 Квітень

2004 року

 Харків, 

СЕПШ НУА

10.      

 Організувати  участь учнів приватних шкіл у предметних конкурсах і турнірах (по окремому графіку)

Протягом  року

Кіперштейн Б.А.

11.      

Створити сайт «Союз загальноосвітніх приватних навчальних закладів»

 Вереснь

 Кіперштей Б.А.

12.      

Продовжити роботу по захисту інтересів приватних шкіл шляхом звернень до міських, обласних та державних владних та виконавчих структур

Протягом року

Кіперштей Б.А.

13.      

 Провести фестиваль творчості учнівських приватних шкіл і вищих навчальних закладів

 Жовтень

Харків, Народна українська академія

 

 

Сайт создан в системе uCoz
Сайт создан в системе uCoz